VZW

Oprichting

HCA is begonnen als een feitelijke vereniging, maar doordat er steeds meer spelers zich aansluiten bij onze club was het noodzakelijk om de club om te vormen naar een VZW.  

Hiervoor hebben we op 23/08/2020 onze oprichtingsakte neergelegd bij de griffie en op 26/08/2020 werd deze akte gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en kunnen we ons officieel een VZW noemen.  Als club zijn we hier dan ook trots op.

De oprichtingsakte ligt ter inzage klaar op de maatschappelijke zetel van de club, na afspraak.  

Bestuur

Het clubbestuur bestaat uit volgende leden:

  • Voorzitter: Luk Willekens

  • Ondervoorzitter: Kevin Verbeek

  • Secretaris: Sofie Claes

  • Penningmeester: Sofie Claes

  • Overige bestuursleden: Vancauwenbergh Ann en Insen Geysen

Gegevens

  • De maatschappelijke zetel:

Honderd Bunders 7

3130 Begijnendijk

  • Ondernemingsnummer:​​

BE0752843031